Обществена поръчка Печат

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на четирицветна офсетова печатарска машина – 1 брой